Välj en sida

SAM & SAU:S ÅRSKONFERENS 2023

Gullbranna­gården 18-21 maj

Tack!

Årskonferensen är över för denna gång och vi ser tillbaka på en härlig och betydelsefull helg på Gullbrannagården. Gud har berört många av oss och vi har fått ta nya steg i tro på vår livsvandring. Ett stort tack till alla som var med och förgyllde helgen med sin närvaro, sin medverkan eller sina arbetsinsatser!

Här på konferenswebben kan du se gudstjänsterna som sändes live på Youtube. Du kan också lyssna till ett flertal av de bibelstudier och seminarier som hölls under konferensen.

Gudstjänst

TORSDAG 11.20

Britta Hermansson, David Skoglar, Tilda Skoglar, Aron Gunnargård, Josefin Gunnargård med flera.

Gudstjänst

TORSDAG 18.30

Stina Furberg, David Skoglar, Tilda Skoglar, Aron Gunnargård, Josefin Gunnargård med flera.

Gudstjänst

FREDAG 18.30

Jakob Winberg, David Skoglar, Tilda Skoglar, Aron Gunnargård, Josefin Gunnargård med flera.

Gudstjänst

LÖRDAG 18.30

Lina Skoghäll, David Skoglar, Tilda Skoglar, Aron Gunnargård, Josefin Gunnargård med flera.

Högtidsgudstjänst

SÖNDAG 10.00

Ulf Häggqvist, David Skoglar, Tilda Skoglar, Aron Gunnargård, Josefin Gunnargård med flera. Pastorsordination och missionärsavskiljning.

Lyssna på bibelstudier och seminarier

En del av seminarierna och bibelstudierna under konferensen spelades in och här kan du lyssna på dessa.

Gud gömmer sig bakom en björk

med Britta Hermansson

Om att söka för att finna i ny terräng.

Skaparen och skapelsen - Ps 90

med Fredrik Lignell (torsdag)

Vad betyder det att Gud skapat världen? Finns här något att uppfatta som inte har så mycket med debatten om tro och vetande att göra, utan som snarare handlar om människans plats i tillvaron? Vad finns det att uppfatta i budskapet att Gud är Skaparen och vi är skapade?

Skaparen och skapelsen - Kol 1

med Fredrik Lignell (fredag)

I en uppdelad värld där andlighet och skapelse ständigt hålls isär, där Gud riskerar att bli ett sidointresse som inte påverkar andra delar av livet, påstår Bibeln att Gud försonat allt med sig själv. Vad innebär det? Hur ska vi förstå att Gud genom Jesus bundit ihop världen och tillvaron?

Skaparen och skapelsen - 1 Kor 15

med Fredrik Lignell (lördag)

Allt kristet hopp hämtar sin näring ur den tomma graven. Men vad innebär det att Jesus uppstått, och vad kan man för-vänta sig av framtiden? Hur ser egentligen ett kristet hopp ut, och vad ska hända med skapelsen?

Skaparen och skapelsen - Kol 1:20

med Samuel Hagle

Vad händer med da Vincis ”Mona Lisa” när Jesus kommer tillbaka? Vi tittar på försoningens konsek- venser för allt skapat utifrån bl.a. Kol 1:20 ”…genom hans blod på korset stifta fred och för-sona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.”

Några är aktiva i kyrkan och andra valde att inte bli medlemmar. Varför blev det så? Lyssna till berättelser om varför de gjorde de olika vägvalen.

Gud, skapelsen och jag. Vem sätter agendan för hur ett gott liv ser ut? Hur kan ett mer jordat liv se ut? Vad säger oss vår tro på Jesus om detta?

Hur kan vi som ledare stötta och hjälpa den som är drabbad av pornografins påverkan?

med Johanna Lindhult

I detta seminarium vill vi på
”Starta Om” ge praktiska nycklar och verktyg till dig som är ledare. Du kommer både få del av tips på hur du kan hjälpa den som brottas med pornografins påverkan, men också verktyg för den som står bredvid.

Skaparen och skapelsen - Joh 1:6-14

med Hanna Törngren

Hur kan Skaparen visa sig för sin skapelse genom församlingen? Med utgångspunkt från Joh 6:1-14 funderar vi över hur små församlingar kan hitta vägar framåt för att förmedla evangeliet till sin omgivning.

Hur kan vi mätta en miljard människor på afrikanska kontinenten?

med Daniel Johansson

Utvecklingen går bakåt och antalet människor som lever med extrem hunger ökar. Vi får höra om arbetet med att utveckla hållbara odlingsmetoder och vad som krävs för att mobilisera alla goda krafter och skapa förutsättningar för afrikanska familjer att sätta mat på bordet.

Många unga vuxna brottas idag med existentiella frågor och sin gudsbild. Hur får tron på Jesus plats i ett samhälle där det intellektulla betonas? Tron dekonstrueras för att byggas upp igen, vilket kan vara nyttigt. Men lyckas vi bygga upp vår tro efter att vi ifrågasatt den?

Stort tack till Radio Vättervåg och Samradio samt Mats Persson för inspelningarna!

Var med och finansiera årskonferensen!

Du är välkommen att hjälpa till med omkostnaderna för årskonferensen, så att vi kan fortsätta träffas till konferens på Gullbrannagården varje år och sända gudstjänster via webben.

Swish: 123 138 89 82
BG: 140-0753
Märk ”årskonferens”

Ge en gåva med bankkort >

Tack för ditt stöd!

Var med och finansiera årskonferensen!

Du är välkommen att hjälpa till med omkostnaderna för årskonferensen, så att vi kan fortsätta träffas till konferens på Gullbrannagården varje år och sända gudstjänster via webben.

Swish: 123 138 89 82
BG: 140-0753
Märk ”årskonferens”

Ge en gåva med bankkort >

Tack för ditt stöd!

Årskonferensen arrangeras i samarbete med