Snart är det års­­konferens igen!

Gullbranna­gården 18-21 maj

Välkommen!

Med stor förväntan på goda möten, samtal och gudsupplevelser hälsar vi dig välkommen till Gullbrannagården under Kristi himmelfärdshelgen. Årets tema är ”Skaparen och skapelsen”. I gudstjänster, bibelstudier och seminarier kommer vi få ta del av olika perspektiv kring hur vår bekännelse av Gud som skaparen av allt kan inspirera och utmana vårt sätt att se på och leva i skapelsen. Vi kommer att få perspektiv på detta utifrån skapelseberättelsens texter och även utifrån teman som försoning och framtid.

Under konferensen finns möjlighet att ta del av naturvandring med bibelmeditationer, naturguidning och ett lite annorlunda bönetält inramat av naturfotografier. Vi hoppas att det ska bidra till förundran över livet och inte minst dess ursprung – Gud.

Missa inte att stanna till hos våra utställare, som vill bidra med information och inspiration under helgen. Bland utställarna finns också möjlighet till en god fikastund. Vi hoppas att många vill engagera sig i det årliga missionsloppet till förmån för vårt internationella arbete.
I ett brett utbud av bibelstudier, seminarier finns också en talkshow, quiz-kvällar och konsert. Barnkonferensen är en viktig del av helheten som detta år leds av Irene Björnell och en grupp från församlingen i Lekeryd. Särskilda aktiviteter finns också för åldersgruppen 10 -12 år samt för dig som är tonåring.

I allt detta finns också två viktiga ombudsmöten, högtidsgudstjänst med pastorsordination och missionärsavskiljning. Inte minst viktigt är alla små samtal på väg till, från och emellan samlingarna.

Varmt välkommen till SAU och SAM:s gemensamma årskonferens 2023!
Ulf Häggqvist, Jakob Winberg och konferensgruppen.

Årskonferensen arrangeras i samarbete med