Välj en sida

Bön och samtal

Pastorerna Lisbeth Gustafsson (070-870 28 30) och Bernth Antonsson (073-986 40 00) finns med under årskonferensen som en resurs för dig som vill ha förbön eller samtal.

Förbön

Under konferensens gudstjänster kommer det att ges tillfälle för personlig förbön.

Du kan lämna ditt böneämne på en lapp i utmärkta brevlådor i bönerummet eller entrén till restaurangen. Det går också bra att maila in ditt böneämne till forbon@alliansmissionen.se under konferensen eller ringa till 010-214 62 63 under gudstjänsttid.

Bönetält

På Tennisplanen finns ett BÖNETÄLT dit du kan gå för att be och förundras över Gud och Hans skapelse.

Här pågår bön under hela helgen, både enskilt och i olika samlingar. Morgon och kväll läser vi ur Bibeln tillsammans i samlingarna Morgonord och Nattord, och på lördagskvällen firar vi, som inte har möjlighet att ta oss ner till stranden, nattvard i anslutning till Bönetältet.

Bönevandring

Under konferensen har du möjlighet att gå en bönevandring. Gullbrannagården har under sommaren en ”bönenad” – en promenad i vacker natur med bibelord och bön.
Bönenaden utgår ifrån receptionen och du får åtkomst till den via telefonen HÄR > (För att komma vidare svarar du JA på frågan ”Vill du gå vidare?”.) För att hitta Bönenaden behöver du befinna dig på Gullbrannagården.
Vi hoppas att du får en fin promenad tillsammans med Gud.