Välj en sida

Års­­­kon­fer­ensens
ombuds­­­möte

SAM

Årskonferensens ombudsmöte hålls lördagen den 20 maj på Gullbrannagården. Anmälan av ombud sker församlingsvis och det är församlingens ordförande eller kontaktperson som gör anmälan. Varje ombud ska anmälas med namn, e-postadress och mobilnummer. Sista anmälningsdatum är 23 april.

På konferensen checkar du som är ombud in och får ditt röstkort i konferensbyrån.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Malin Röstedal, malin.rostedal@alliansmissionen.se.

Anmälningstiden för ombud har gått ut. Kontakta malin.rostedal@alliansmissionen.se för frågor.