Välj en sida

SAU:s årsmöte

SAU:s årsmöte äger rum torsdagen den 18 maj kl 14-17 i Bryggan på Gullbrannagården. Registrering inklusive lunch för ombud öppnar kl 12.30.

Anmälan av ombud görs senast den 16 april. Varje SAU-ansluten förening och barn- och ungdomsverksamhet har rätt att skicka totalt 8 st ombud.

Anmäl ombud här >

Om ordförande för förening/församling gör anmälan krävs ingen fullmakt. Om någon annan än ordförande gör anmälan krävs en fullmakt för ombuden signerad av ordförande. Fullmakt kan tas med till årsmötet alternativt skickas till info@sau.nu eller SAU, Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping.

Blankett för fullmakt laddar du hem här >

Pris per ombud: 250 kr. Inkluderar lunch och fika. Kostnaden faktureras förening/församling efter årsmötet.