Välj en sida

Seminarier & bibelstudier

Välkommen att ta del av konferensens seminarier och bibelstudier. Ingen föranmälan behövs.

TORSDAG 14.00-14.45
SKEPPET

GUD GÖMMER SIG BAKOM EN BJÖRK

Om att söka för att finna i ny terräng.

Britta Hermansson

TORSDAG 16.15-17.00
SKEPPET

SKAPAREN OCH SKAPELSEN

Psaltaren 90

Vad betyder det att Gud skapat världen? Finns här något att uppfatta som inte har så mycket med debatten om tro och vetande att göra, utan som snarare handlar om människans plats i tillvaron? Vad finns det att uppfatta i budskapet att Gud är Skaparen och vi är skapade?

Fredrik Lignell

TORSDAG 16.15-17.00
BÄCKASALEN

SKAPAREN OCH SKAPELSEN

Matteusevangeliet 25:1-13

Vad innebär det att ha en kristen tro? Hur ser vår bekännelse ut? Hör vi Guds kallelse?

Bibelstudiet hålls på arabiska och tolkas till svenska.

Adel Guirguis

TORSDAG 16.15-17.00
MYSSTUGAN

TILLSAMMANS FÖR EN
BÄTTRE VÄRLD

Rubrikerna om en skapelse i kris avlöser varandra, men vi har möjligheten att vara en motkraft. Varje resa börjar med ett litet steg. Vi tittar tillsammans på vad vi som enskilda och församlingar kan göra för Guds skapelse.

Jacob Ämterlind

FREDAG 13.30-14.15
BÄCKASALEN

SKAPAREN OCH SKAPELSEN

Kolosserbrevet 1:20

Vad händer med da Vincis ”Mona Lisa” när Jesus kommer tillbaka? Vi tittar på försoningens konsek- venser för allt skapat utifrån
bl.a. Kol 1:20 ”…genom hans blod på korset stifta fred och för-sona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.”

Samuel Hagle

FREDAG 13.30-14.15
BRYGGAN MITT

VÄGAR TILL SAMHÄLLSUTVECKLING I CENTRALASIEN

Hur kan samhällsutveckling vara en del av församlingens uppdrag? Vi får en inblick i hur man arbe-tar med byutveckling i Centra-lasien och vad som leder till en långsiktig och varaktig förändring för människor.

Ingela Tauson

FREDAG 13.30-14.15
MYSSTUGAN

Seminariet är tyvärr inställt

SUNT PRAT OM ALKOHOL

Att prata sunt om alkohol, det går väl an. Men hur agerar vi när alkohol allt oftare blir en del av nära och käras umgänge och samvaro? Det, och lite till, försöker vi lyfta i det här seminariet.

Lars-Gunnar Wettebrand

FREDAG 13.30-14.15
SKEPPET

TRO = FÖRSAMLING?

Några är aktiva i kyrkan och andra valde att inte bli medlemmar. Varför blev det så? Lyssna till berättelser om varför de gjorde de olika vägvalen.

Ett panelsamtal som leds av Daniel Berner.

FREDAG 13.30-14.15
LÄSARSTUGAN

LÖNESEMINARIUM

Vi går igenom hela löneprocessen, d.v.s. vad man ska tänka på när man anställer, vad ett löneår innebär med exempelvis rapport- ering, hantering av semester och frånvaro, semesterberäkning m.m. Vi pratar om olika typer av semestergrundande och ej semestergrundande frånvaro, som sjukfrånvaro och föräldra- ledighet. Vi tar också upp de olika personalförsäkringarna och berättar vilka lönetjänster SAM kan erbjuda.

Hanna Willermark, Inger Julsgård

FREDAG 15.30-17.00
SKEPPET

SKAPAREN OCH SKAPELSEN

Kolosserbrevet 1

I en uppdelad värld där andlig-het och skapelse ständigt hålls isär, där Gud riskerar att bli ett sidointresse som inte påverkar andra delar av livet, påstår Bibeln att Gud försonat allt med sig själv. Vad innebär det? Hur ska vi förstå att Gud genom Jesus bundit ihop världen och tillvaron?

Fredrik Lignell

FREDAG 15.30-17.00
BRYGGAN

DET GODA LIVET

Gud, skapelsen och jag. Vem sätter agendan för hur ett gott liv ser ut? Hur kan ett mer jordat liv se ut? Vad säger oss vår tro på Jesus om detta?

Jakob Winberg

LÖRDAG 10.00-10.45
BÄCKASALEN

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTÄLLNINGAR HOS VÅRA INTERNATIO-NELLA PARTNERS

Klimatförändringar leder till ett allt större hot för många människor på vår jord. Möt flera av SAMs internationella partners som berättar om hur redan utsatta människor påverkas och hur de tvingas ställa om och söka vägar till anpassning.

Ett panelsamtal som leds av Martin Ström.

LÖRDAG 10.00-10.45
SKEPPET

SKAPAREN OCH SKAPELSEN

1 Korinthierbrevet 15

Allt kristet hopp hämtar sin näring ur den tomma graven. Men vad innebär det att Jesus uppstått, och vad kan man för-vänta sig av framtiden? Hur ser egentligen ett kristet hopp ut, och vad ska hända med skapelsen?

Fredrik Lignell

LÖRDAG 10.00-10.45
MYSSTUGAN

HUR KAN VI SOM LEDARE STÖTTA OCH HJÄLPA DEN SOM ÄR DRABBAD AV PORNOGRAFINS PÅVERKAN?

I detta seminarium vill vi på
”Starta Om” ge praktiska nycklar och verktyg till dig som är ledare. Du kommer både få del av tips på hur du kan hjälpa den som brottas med pornografins påver-kan, men också verktyg för den som står bredvid.

Johanna Lindhult

LÖRDAG 14.00-14.45
MYSSTUGAN

SKAPAREN OCH SKAPELSEN

Johannesevangeliet 6:1-14

Hur kan Skaparen visa sig för sin skapelse genom församlingen? Med utgångspunkt från Joh 6:1–14 funderar vi över hur små församlingar kan hitta vägar framåt för att förmedla evangeliet till sin omgivning.

Hanna Törngren

LÖRDAG 14.00-14.45
SKEPPET

ATT BO MITT BLAND DE MINST NÅDDA

En stad i Jönköpings storlek, men helt utan församlingar. Inga lokala troende, inte ens en sökargrupp. I detta seminarium får vi lära oss lite mer om två av SAM:s utsända medarbetares vardag bland de minst nådda i norra Afrika. Hur delas de goda nyheterna på ett kulturellt relevant sätt och varför går de dit ingen annan går?

David & Jonna

LÖRDAG 14.00-14.45
BÄCKASALEN

BARNENS PLATS I FÖRSAMLINGEN

Hur kan vi i församlingen hitta ett gemensamt språk för för- väntningar och behov i olika grupper? I detta seminarium får vi ta del av erfarenheter och tips för hur vi kan jobba med barnens plats i församlingen utifrån de fyra B:na; Bibel, Bön, Bra gemenskap och Behövd. Seminariet tar sin utgångspunkt i ett nytt material från SAU i samarbete med Iren Björnell, som lanseras i samband med årskonferensen.

Iren Björnell 

LÖRDAG 15.15-16.00
SKEPPET

HUR KAN VI MÄTTA EN MILJARD MÄNNISKOR
PÅ AFRIKANSKA KONTINENTEN?

Utvecklingen går bakåt och antalet människor som lever med extrem hunger ökar. Vi får höra om arbetet med att utveckla hållbara odlingsmetoder och vad som krävs för att mobilisera alla goda krafter och skapa förutsätt-ningar för afrikanska familjer att sätta mat på bordet.

Daniel Johansson

LÖRDAG 15.15-16.00
MYSSTUGAN

TRON I SITT FORMANDE

Många unga vuxna brottas idag med existentiella frågor och sin gudsbild. Hur får tron på Jesus plats i ett samhälle där det intellektulla betonas? Tron dekonstrueras för att byggas upp igen, vilket kan vara nyttigt. Men lyckas vi bygga upp vår tro efter att vi ifrågasatt den?

André Dahlquist

LÖRDAG 15.15-16.00
BÄCKASALEN

SKAPAREN OCH SKAPELSEN

Jeremia 29:11-14

Miss Li sjunger i sin sång ”Hälsa Gud” att vi behöver lite framtids-tro i den värld som verkar helt körd. Vad är det för hopp och framtid som profeten talar om i Jer 29:11-14? Vad kan vi lära oss av texten och hur ska vi förhålla oss till den brustna värld vi lever i, med blicken fäst på framtiden?

Malin Rosman